czwartek, 29 maja 2014

Barka Świata - Pokój i Pojednanie. Stutthof... przypomina i upomina

Barka Świata - Pokój i Pojednanie

Stutthof Przypomina i Upomina...
...
Wprawdzie las tu tak spokojny
Ale tyle tu
Milczenia
Tyle Bólu
Tyle Smutku
Tyle Grozy

Idziesz między barakami
Mijasz
Szpital
Krematorium
Prycze z desek
Prycze tak oszczędnie\
Ustawione
By był każdy centymetr
Dokladnie
Wykorzystany
Niemiecka ekonomika
I niemiecka dokladność

Jeszcze w Polsce
Trwała wojna
Bronił się Hel
I broniło Westerplatte


A w Stutthofie
Wszystkie prace
Szły już zgodnie
Zgodnie z planem
Jakże wcześniej
Dokładnie przygotowanym

Mówisz
Niemcy
To Mój Naród
Naród Uczonych
Naród  Poetów
Naród Filozofów
Jakże ten Naród
Tak  Uczony
Tak głęboko Religijny
Który ma i tylu Świętych
Który przecież
Ma tylu swoich Patronów
Jakże mógł być
W czasach swojej próby
Tak podły
Tak żądny bratniej polskiej krwi
I krwi tylu Narodów
I Świata
I Europy
Że każdy był
Albo Ubermensch
Albo Banditen
Albo Jude
Po prostu
Po prostu li tylko balast
Tego świata
Po prostu
Nikt

Mówisz Volker
Mi Niemcowi
Tu w Stutthofie
I we wszystkich innych
Obozach Koncentracyjnych
Na Tych Ogromnych Polach Śmierci
Jakże okropnie
Jakże okropnie jest mi  Wstyd
Za mój Naród
I wiem że Wstyd
I wiem że Ból
I wiem że Smutek
I wiem że Pokora i Skrucha
Jakże to wszystko
Jakże To Wszystko
Stanowczo
Za mało
Wobec Tych Wszystkich
Którzy Tutaj Są
I już na wieki
Tu Pozostają

Jakże To Wszystko
Stanowczo
Za Mało

I wiem jedno
I powiem Tobie jedno
Nasze Niemieckie Sumienie
Musi udźwignąć ten ciężar
Nie tyle wiążanką kwiatów
Przyz jakiejś tam okazji
Ale Niemcy musza być
Tym Strażnikiem Europy i Świata
W Miłosierdziu
W Solidarności
W Pokoju
I w Pojednaniu
W tej bezwzględnej Misji
Nigdy
Nigdy Więcej Wojny
I Ja Volker Lux
Założyciel Fundacji
Via  Aditus Solidarieta
Muszę uczynic wszystko
Co tylko możliwe
Co tylko w mojej ludzkiej mocy
By ten mój głos
Głos Sumienia
Nie był przysłowiowym Głosem
Samotnego
Na Pustyni
Na Pustyni Naszego
Europejskiego Życia


Ilu znów chce
Europę podzielić
Unię podzielić
By znów obrócić
Nie Ku Sobie
Ale przeciw Sobie
Bo tak bardzo dziś
Życzyłby sobie tego
W ładymir Putin
By znowu móc  z Europą robić to
Co dziś próbuje robić
Na Ukrainie


Stutthof Przypomina
I Upomina
Tym Wielkim Napisem
Na Westerplatte
Nigdy Więcej Wojny

I tylko dodać
Do tego napisu
Z każdej Stolicy
Euopejskiego Państwa
I tylko dodać do tego napisu
To jedno jedyne słowo
Amen

Bo tylko w ten sposób
Ten jakże  cudowny napis
Staje się
Modlitwą
Modlitwa o Pokój
I o Pojednanie

Stanisław Jota
30.05.2014 Rniedziela, 18 maja 2014

Kto przejmuje się Pokojem...


Kto przejmuje się Pokojem...


...
Z Całej Głębi Sumienia
Z Całej Głębi Serca
Tak jak dziś to pragnie zrobić
Fundacja Volkera Luxa
Via Aditus Solidarieta
Via Aditus Solidarieta

Volker mówi 
Bez ogródek
Dziś Świat 
To w miliardach losy
Losy ludzi

Losy Rodzin i Narodów
Do Pokoju i do Pojednania
Ze wszystkich lądów
Ze wszystkich kontynentów i państw
Winny przeto biec codziennie
Wszystkie szczere 
Nasze  Drogi

Jedno ma być przyzwolenie
Wszystkich Ludzi
Wszystkich Rodzin
Wszystkich Państw
Wszystkich Narodów
To przyzwolenie
Dla tego jednego 
Jedynego 
Słowa
Dla Słowa
Pokój 

Pokój to  nie humor z brodą
Pokój to nie targowica
Świat Pokoju nie osiągnie
Jeśli tego Słowa Pokój
Nie będzie w sercach
Nie będzie w myślach

Znów  dyktator pierwszy z brzegu
Kozia czy barania głowa
Znowu sobie postanowi
By świat cały przemeblować

Żeby znów swoje zabawki
Pełne wstążek prochu lontu
Duchem  wojny znów wypełnić 
Po granice horyzontów
Ilu znowu będzie takich
Z Francji Niemiec i Brytanii
Jeszcze będą broń sprzedawać
Aby oczy swe nacieszyć
Oczy nacieszyć
Kolejnymi
Srebrnikami

Bo czy w nich
Nie siedzi Judasz

Kiedy pokój zagrożony
Tańczą jak każe dyktator
Aż się dwoją
Aż się troją
By miał jak najwięcej broni

Rosja gnębi Ukrainę
Francji jakże dziś się szczęści
Oczy sycą  srebrnikami
Bowiem wyposaża Rosję
Wyposaża dzisaj Rosję
W swoje najnowsze okręty

A Poza tym Solidarna
Z Ukrainą a i z Unią
Nawet skłania się ku sankcjom
I tak Pokój w Europie
Ciągle jakże zagrożony
Ciągle jakże 
Sprawą Trudną

Shreder także to rozumie

Były kanclerz
Kanclerz Niemiec
Ponad Pokój
Stawia GAZPROM
I tę rurę po Bałtyku
Która z Rosji wprost do Niemiec
Poza Polską chytrze biegnie

Wprawdzie Państwa protestują
Protest teraz walka modna
Rosja kroi Ukrainę
A Ukraina mimo protestów
Wobec Rosji
Jest samotna

Owszem
Jeżdżą dyplomaci
Śle ich Berlin Londyn Paryż
Nawet są płomienne słowa
I adewatny do tych słów
Jeden unijny 
Solidarny
Paraliż 

Ci co z serca by pomogli
Ci z kolei są zbyt słabi
I tak Pokój 

Trwa na świecie
Trwa na  świecie
Aby 
Aby
  
Volker Lux jest zatroskany
Niemiec urodzony w Niemczech
Który Fundację
Via Aditus Solidarieta 

Tworzył  szczerze
Całym sercem
Który za czasy ludobójstwa
Wstydzi się za swój Naród
Gdy składał wiązankę kwiatów
W Stutthofie
Pytał pytał i pytał sam siebie
Jakże jakże jakże 
Było to możliwe
By tak podle

Tak nienawistnie
Tak wściekle

Nagle za Niemców
Naród poetów
Naród malarzy
Naród filozofów
Przemówiły demony
I to od razu

Tak całym
Piekłem


 Kto przejmuje się Pokojem
Z całej Głębi Sumienia
Z Calej Głębi Serca
Tak jak dziś to 
Pragnie zrobić
Fundacja Volkera Luxa
Via Aditus Solidarieta
Via Aditus Solidarieta

Via Aditus Solidarieta

By Pokój i Pojednanie
Był Wszystkim
I ponad
Wszystkim

I nigdy 
Przenigdy
Nie był stawiany
Na równi
Ze srebrnikaami
19.05.2014 R