czwartek, 26 lutego 2015

I jak tu teraz powrócić do Ojczyzny

I jak tu teraz powrócić
Do Ojczyzny

Gdy i w Stanach
Ojczyzna także jest
Ale szczęście
Że idziemy
Jedną drogą
To tak jakby
Jeden kraj był
Jeden dom
Jeden dzień

Stany zawsze
Zawsze były
Na tej drodze
Stąd ich siła
Ich potęga
Stąd ich moc
Dobrze Polsko
Ojczyzno Przodków
Że Ty także
Dzisiaj możesz
Czynić Wolnym
I Szczęśliwym
Naród swój

Zadziwiałaś tyle razy
Amerykę
Tak jak zresztą
Zadziwiałaś cały świat

Dziś masz Polsko
Swoją Chrystusową
Świątynię w Łagiewnikach
Cały Naród Polski

Na świat cały
Był poprosił
I przez wieki
Był wymodlił
By tron w Polsce

Objął sam
Jezus Chrystus
Niezawodny
Nasz Zbawiciel
Król i Pan

Choć prześmiewcy
I szydercy nie próżnują
Lecz z dniem każdym
Coraz słabsza
Jest ich moc

Siła głosu
I perswazji
Niknie w oczach

Widzi to dziś
Także cała Europa
Że jak nigdy
Za przykładem Polski
Jezusowi Chrystusowi

Musi swój powierzyć tron
Musi swój powierzyć los
By wyplenić patologie
By wyplenić
Fanaberie i dewiacje
I w świątyniach swych
Przywrócić
Boży Ołtarz
A w swoim życiu

Codziennym życiu
Przywrócić
Dekalog i Ewangelię
Wtedy także
Wtedy także
W całej Europie
Wróci Bóg
Wróci Godność
Wróci Człowiek
I na zawsze
Pożegnamy

Wszelkie Zło

Bo w Sumieniu
Nie ma furtek
I nie było
Gdy ktoś myśli
Że w Sumieniu

Furtki są
Już z tą myślą
Wszystko w myślach
Koroduje
Nawet państwo
Nawet kraj
Koroduje dom rodzina

Cały los
Europo dziś odczuwasz
Na swej skórze
Patologie i dewiacje

Przecież widać
Jak na dłoni
Dokąd zmierzasz
Gdy się wstydzisz
Swojej Wiary
Dokąd zmierzasz
Gdy się wstydzisz
Swoich świątyń

Jezus Chrystus
Okazuje Miłosierdzie

W swej Miłości
Ten szczególny
Ogromny skarb
I w codziennej
Swej pielgrzymce
Po demonicznie
Skażonej Ziemi
Daje ratunek
I drogę

I kotwicę
By swoją Różnorodnością
W Jedności
W silnej Wierze
Wobec Boga Ojca
Zechciał wytrwać
Cały Świat

Bo w Sumieniu
Nie ma furtek
I nigdy nie było
Gdy ktoś myśli
Że w Sumieniu

Furtki są
Już z tą myślą
Wszystko w myślach
Koroduje
Nawet państwo
Nawet kraj
Koroduje

Dom
Rodzina
Korodują
Pokolenia
Koroduje
Cały Los


Foto
Archiwum Internetowe
Tekst
Stanisław  J. Zieliński
23.11.2016 RBy już nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie...

By już Nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie i Swiatu...

 Rozmowa  z Volkerem Luxem
 Prezesem Zarządu Fundacji Via Aditus Solidarieta , 
z siedzibą w Łęgowie, k. Pruszcza Gdańskiego.
Barka Swiata 
- Pokój i Pojednanie:
- Wkroczyliśmy w rok 2015 jako rok. w którym przypada 70
rocznica zakończenia II Wojny Swiatowej. Krwawy niszczycielski bilans ludzkość, 
a zwłaszcza kraje Europy odczuwają do dziś... Dziesiątki niemieckich obozów koncentracyjnych  i sowieckich łagrów, masowe deportacje i egzekucje. Ogrom zniszczeń dorobku całych pokoleń tylu państw...
Volker Lux: 
-Ile razy jestem na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthoff i gdy słyszę o  takiej ogromnej machinie śmierci, pospołu ze Stalinem uruchomionym w Europie, a przede wszystkim - w Polsce - mam ogromny wstyd za Naród Niemiecki, że tak  nisko upadł... Tego nie można zadośćuczynić, naprawić, wyrównać. Można tylko dziękować Biskupom Polskim, że w 1966 roku, w roku Millenijnym  1000 -Lecia Chrztu Polski,  zwrócili się do Biskupów Niemieckich ze słynnym Listem  - Apelem - Orędziem, w którym zawarte były te piękne katolickie słowa w Duchu Pojednania: "Przebaczamy i Prosimy o Przebaczenie"... Wprawdzie smutny jest to fakt, że to Naród  napadnięty, zdziesiątkowany
przez niemieckie plutony egzekucyjne - wystąpił z ideą pojednania, a nie uczynili tego Niemcy wobec tego Narodu... Ale zapytajmy: czy wobec takich ogromnych krzywd Naród Niemiecki miał moralne prawo to uczynić, gdy wiadomo, że tego nie da się naprawić... Idea przebaczenia win podjęta przez Biskupów Polskich - to kamień Węgielny pod budowę nowej pokojowej Europy - bez uprzedzeń, z tą ogromną wspólną troską i wzajemną pomocą ku sobie w przestrzeganiu prawa, norm i ratowania pokoju, by już nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie.  


 Niech  To Życie - Taniec Losu - po wiek wieków bezpiecznie Trwa...

Barka Swiata - Pokój i Pojednanie: 
- Fundacja Via Aditus Solidarieta od pierwszych dni powołania ma szczególną misję uczynić dokumenty o pojednaniu Polsko-Niemieckim żywym procesem ku pokojowemu współistnieniu obu wielkich europejskich narodów, ku pełnemu wybaczeniu i pojednaniu, ku obopólnie korzystnej partnerskiej współpracy. Jakie są główne motywy tej misji... 

Volker Lux: 
- Jestem tym Niemcem, który jednak uważa, że My Naród Niemiecki winniśmy nieść Pokój i Pojednanie przede wszystkim wobec Polski, ale także wobec Wszystkich Narodów w Europie
i na świecie, które doznały od nas okropności wojny... Ta motywacja jest też bardzo głęboko osobista.


 Gdy kończyła się już wojna, w lutym 1945 roku, Moja Mama wraz ze mną oraz jeszcze dwóch młodych żołnierzy niemieckich  została ocalona dzięki wstawiennictwu przez Polską Rodzinę. Gdyby nie było tego wstawiennictwa ze strony Heinzów z Osiecznej koło Leszna - prawdopodobnie bylibyśmy wywiezieni na Sybir jak tysiące innych Niemców, po  których  w większości ślad zaginął raz na zawsze. Co roku, w Rocznicę, i tak przez 70 lat - stawię się wraz z Dziećmi - jak do Apelu - na Mszę Sw. w Kościele w Osiecznej, a potem idę na Cmentarz - na Grób Wybawców- Moich i Mojej Mamy...
 Ta ogromna pomoc ze strony Polskiej Rodziny ma wymiar tym większy, tym bardziej bezwzględny, gdy uświadamiam sobie fakt, co Wermacht, Gestapo - wyprawiał z Narodem Polskim, włącznie 
z nazywaniem, że Polacy to  podludzie, a więc upokarzanie poczynając  od odebrania godności. Niemcy nieśli w Polsce i w innych krajach okupowanych epokę niewolnictwa i ludobójstwa...

Odwiedziny Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskiej, autorki  m. in. książki: "Lwy Westerplatte"...

Obecnie Autorka, która całe lata poświęciła odszukaniu żyjących Żołnierzy z Westarplatte - sama obecnie przebywa w Domu Seniora w Pruszczu Rotmance - zapomniana przez władze, wojskowych, wielu, wielu przyjaciół, a i rodzina zagląda raczej od czasu do czasu tłumacząc się nadmiarem obowiązków...A Stanisława Górnikiewicz tak bardzo sobie ceni każde odwiedziny...Ma tyle do przekazania...


Volker Lux często odwiedza miejsca martyrologii Narodu Polskiego, a także miejsca Chwały Oręża Polskiego.Na miejscu kaźni składa kwiaty. Na Westerplatte podziwia bohaterstwo tych, którzy bronili Wolności, Niepodległości mimo iż przeciwnik był uzbrojony po zęby... Podziwia i dziwi się Narodowi Niemieckiemu, że tak wtedy poparł podboje świata rozpoczęte przez Adolfa Hitlera. Jest przekonany,
że wojna wiedzie donikąd -  jest bardzo przeciwko Wojnie i teraz, bo teraz zniszczenia będą  bez porównania większe, powodujące całkowite załamanie naszej cywilizacji. I w głoszeniu tych poglądów
 ma niewątpliwie  bezwzględną rację...

Barka Swiata - Pokój i Pojednanie:
- Fundacja Via Aditus Solidarieta do ogólnoświatowego programu obchodów 70-lecia zakończenia II Wojny Swiatowej wnosi własne punkty... 

Volker Lux: 

- Do Swiadków Historii -II Wojny Swiatowej, którym dane było przeżyć te ciężkie czasie adresuję Wielki Swiatowy Konkurs Historyczny p.n. Ostatni Swiadkowie Historii - II Wojny Swiatowej. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2016 roku., a patronatu honorowego udzielili m. in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Magdalena Kołodzieczyk, Wójt Gminy Pruszcz Gdański, a także Hierarchowie Wszystkich Kościołów oraz Gminy Żydowskiej i Wspólnoty Wyznaniowej Islamskiej w Mieście Gdańsku.
 
 Duże wsparcie mojej działalności, przede wszystkim  inspirujące, mam też ze strony Konsulatu  w Gdańsku , a także - ze strony Ambasady Republiki Federalnej Niemiec -  w Warszawie. Naród Niemiecki wiele zawdzięcza Narodowi Polskiemu - pamiętamy, że zburzenie Muru Berlińskiego, dzielącego Niemcy - mogło dokonać się dzięki Solidarności...


Spodziewam się napływu prac ze wszystkich kontynentów... Grupa Dzieci Polskich i z Ukrainy, gdzie obecnie toczy się wojna, odwiedzi Bundestag, by z tego miejsca, gdzie zapadła decyzja o podboju Polski i potraktowaniu Narodu Polskiego jako podludzi - odezwał się głos najmłodszych mieszkańców naszej planety - w obronie Pokoju.


Dzieci z łęgowskich szkół, gdzie także trwa konkurs plastyczny p.n.: Pokój i Pojednanie, udają się do swoich miejscowości, by zbieranymi podpisami do petycji o ustanowieniu 8 Maja Swiatowym Dniem Pokoju,  zamanifestować swoją ogromną wolę życia w świecie bezpiecznym, wolnym od wszelkiej przemocy.  -Łęgowo - to miejscowość szczególna z ogromnymi zasługami dla idea Pokoju i Pojednaniu za sprawą Ludzi -Aniołów - Tu też jest Sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Pojednania Mędzy Narodami... 
Łęgowo, to miejscowość rozmów, konsultacji, przymiarek do nowych wyzwań...
Volker Lux i ks Prałat Grzegorz Rafiński, Proboszcz Parafii p.w. - Sanktuarium Matki Bożej Pojednania-
w Łęgowie.
... ale także ... styl i elegancja  i dokładność w działaniu... Sławetne Ordnung muss sein...

U Pani  Magdaleny Kołodziejczyk -  Wójt Gminy Pruszcz Gdański, gdzie zawsze znajduje wsparcie, życzliwość i zrozumienie...Podczas jednego z roboczych spotkań Volkera Luxa , Prezesa Zarządu Fundacji Via Aditus Solidarieta
z Elżbietą Działoszewską,
Dyrektor Zespołu Szkół
w Łęgowie...
Uczniowie tej Szkoły przystąpili do konkursu plastycznego: Pokój i Pojednanie...Volker Lux:
- Tą szczególną osobą w Łęgowie jest niewątpliwie ks. Prałat Grzegorz Rafiński, proboszcz parafii p.w. Sw. Mikołaja. Jego działalność zawsze zdumiewa... Powrócił na swoje miejsce zabytkowy Dom Prafialny  - Plebania Iwo Rowedera, budowniczego dwóch kościołów - w Łęgowie i Rydzynach, a to działo się w wieku XVIII. Do Łęgowa wróciły Sw. Relikwie Sw. Oliwii, Patronki Jedności Europy... Do Łęgowa. a to już przy wydatnej i mojej pomocy - powrócił Dzwon, który ma w tej chwili swoją nazwę  - Dzwon Pokoju i Pojednania -  i wreszcie od kilku już lat ponownie bije w swoim macierzystym Kościele...A powrócił aż z Niemiec zagrabiony w czasie wojny.

   Do idei przenoszenia Pokoju i Pojednania z wysokich pięter gmachów urzędów państwowych - do ludzi, w teren, do wszystkich domów w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec -  włączają się Dzieci z Łęgowa, Uczniowie tutejszych szkół, ale i  Dyrekcja Szkoły, ale i Straż Pożarna... Jestem ogromnie rad, że właśnie z Łęgowa, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Pojednania - płynie coraz szerszym, strumieniem, także  w postaci gorliwych modlitw - to jedno wielkie Wołanie o Pokój i Pojednanie. A płynie do Warszawy. Do Berlina. Płynie na cały świat - płynie przestrzennie, bo jednocześnie - we wszystkich, we wszystkich kierunkach.


 Patronatu Wielkiemu Konkursowi Historycznemu - Swiadkowie Historii - II Wojny Swiatowej udzielili wszyscy Hierarchowie Wszystkich Wspólnot Wyznaniowych  w Gdańsku...