sobota, 2 maja 2015

W Przededniu 70 Rocznicy zakończenia II wojny światowej...W Przededniu Obchodów  70 - Lecia Zakończenia II Wojny Swiatowej…

 Volker Lux 
Prezes Zarządu Fundacji  Via Aditus Solidarieta, z siedzibą w Łęgowie k.
Pruszcza Gdańskiego
podpisuje się oburącz
pod ideą współpracy przedsiębiorców polskich i niemieckich. a także całych regionów, gmin, resortów..   W Przededniu obchodów 70 Rocznicy Zakończenia II Wojny Swiatowej...

… zainspirowane przez  Panią Konsul Cornelię Pieper z Konsulatu  Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i Związek Pracodawców Polskich , z siedziba w Gdańsku - odbyło się inauguracyjne spotkanie Forum Współpracy Przedsiębiorców Polskich Pomorza i Przedsiębiorców Niemieckich… działających zarówno w Polsce jak i na terenie Niemiec.

   Wprawdzie istnieje   - i to już od od dwudziestu lat Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo- Handlowa z siedzibą w Warszawie, jednakże powstające forum gospodarcze przedsiębiorców obu państw, o charakterze regionalnym  - ma być odpowiedzią na wyzwanie czasu budowania i systematycznego  umacniania dobrego sąsiedztwa po obu stronach Odry.  

   Wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Republiką Federalna Niemiec w skali roku wynosi 27 mld euro… To dość wysoki wskaźnik… i jednocześnie zachęcający do wymiany gospodarczej na  jeszcze szerszą skalę. Niemieccy partnerzy mają do zaoferowania jeszcze wiele tajników gospodarczych uwzględniając między innymi klarowne przepisy gospodarcze, klarowne prawo, skuteczne doradztwo, ale też i konkretną współpracę w zakresie wielu dziedzin gospodarek obu państw i regionów przygranicznych.


    Powstające  Pomorskie Forum Gospodarcze Przedsiębiorców Polski i Niemiec nie stanowi konkurencji wobec istniejącej Izby Handlowo-Gospodarczej, lecz stanowi jej wzbogacenie  i może stanowić zachętę  do powstawania takich forum  w innych regionach Polski i Republiki Federalnej Niemiec.

      Obradujące Pomorskie Forum Gospodarcze  jest także potwierdzeniem słusznej drogi Volkera Luxa, Prezesa Zarządu Fundacji Via Aditus Solidarieta , który jest jakże rad z tego faktu, że jego starania o przenoszenie litery pojednania polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego  na konkretną współpracę kulturalną, gospodarczą, turystyczną  - stanowi najbardziej skuteczne antidotum , aby te oba Narody Europy – Niemcy i Polacy nigdy nie obracali się przeciwko sobie a ku sobie, ku współpracy i ku dobremu sąsiedztwu… skutecznie niwelując to wszystko, co jeszcze dzieli,  bulwersuje, napawa niepokojem lekceważenia czy zaniedbania – jak choćby brak jeszcze statusu Mniejszości Polskiej w Państwie Niemieckim mimo iż Mniejszość Niemiecka w Polsce ma już takie prawa od lat… Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że majątek Polskiej Mniejszości w Niemczech został skonfiskowany przez Adolfa Hitlera i do dziś Państwo Niemieckie tego majątku  nie zwróciło…  Podobnych przypadków przemilczeń i zaniedbań ze strony niemieckiej można by wymienić więcej… Miejmy jednak ostrożną  nadzieję, że dobra współpraca gospodarcza przedsiębiorców polskich i niemieckich na co dzień, na bieżąco - zmobilizuje  opieszałych polityków  i urzędników administracji państwowej do usunięcia i tych starych zawalidróg… pomiędzy obu Narodami.

Stanisław J. Zieliński
2.05.2015 R