środa, 6 czerwca 2018

Dwudziestego Drugiego Listopada Dwutysięcznego Ośmego Roku


Chrystusowi Uczniowie

(Autorska Seria Poetycka)

Dwudziestego Drugiego Listopada

Roku Pańskiego Dwutysięcznego Ósmego

Godzina dziesiąta

Katedra we Lwowie Pęka w szwach…

Mury Katedry 
Pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny
Tak odnowione

Że aż zupełnie  nowe
Dostojeństwo 
Całych wieków
W wysokich Sklepieniach
Sięgających Niebios
W portalach
W ołtarzach 
Z marmuru
I w Twoim Cudownym Obrazie
Matko Boża Łaskawa
Matko Boża Kresowa
Dziś wszyscy mieszkańcy
Twojego niezwykłego Miasta
Który jak Rzym
Też na Siedmiu Wzgórzach
Jakże serdecznie wita
Janowo-Pawłową
Świętą Piotrową
Łódź

Twój Wierny Wioślarz
Wioślarz i Żeglarz
Dobił już do brzegu
Który i Dobrym Rybakiem jest
I Dobrym Pasterzem
Który w swojej kapłańskiej pamięci
Przywozi tutaj
Ostatnie chwile 
Jana Pawła II
I wpisuje je w swój Nadzwyczajny Święty Ingres
Kamieniem Węgielnym
Bezpośrednio a więc 
Wprost z Życia Jana Pawła II
I z Jego Testamentu

Nie sposób tego faktu Tak nie odnotować
Przecież tu dzisiaj
22 Listopada 2008 Roku
Jest cały On
Z całą swoją 
Papieską Misją

Koncelebruje Twoją Świętą Mszę
I w Domu Ojca Błogosławi jakże rad
Że całą Jego Papieską Pokorą

Ty Jego Ekscelencja
Nowy Biskup Lwowa
Ksiądz Mieczysław Mokrzycki

A dla Niego osobiście
Zawsze ów serdeczny pokorny
Gotowy podjąć każde wyzwanie
Zawsze w zasięgu 
Jego Papieskiej Dłoni
Mieczysław

Jakże wiernie Pragniesz trwać
Pragniesz dalej iść
By być w każdym Lwowskim sercu
Mieszkających tu 
Rusinów i  Ukraińców
Mieszkających tu Polaków
Mieszkających tu Rosjan
Mieszkających tu Tatarów
Mieszkających tu Ormian
A jest jeszcze i niejeden Niemiec
A jest jeszcze i niejeden Żyd
Wpisani w panoramę dramatów
Tej ogromnej  historii 
Miasta Lwowa

Lwów od pradziejów
Miasto wielu narodów
Miasto nieugiętej Głębokiej Wiary
Ale i wielu tragedii
Wielu wojen
I wielu lat niewoli

Tu Kościół Katolicki
Obok Cerkwi
Obok Kościoła Grekokatolików
Obok Kościoła Ormian 
I Kościoła Unitów

Ale i obok Synagog
Ale i obok Ewangelickich Zborów
Zawsze tu Lazaretem był

Bo leczył Dusze Chorych
I wskazywał drogę obłąkanym
Zawsze prawy
Zawsze wierny
Obracający swoje
Wszystkie okna Wschodu
Bezpośrednio w stronę Boga
Bezpośrednio 
W stronę Człowieka
Bezpośrednio na Europę
Na Świat
Na Rzym

Lwowie
My Ciebie kornie pozdrawiamy
Bo losy świata w Twych Murach się ważą”
Lwowie
Tyle jest w Tobie Dzisiaj Nadziei
Cały młody Ukraiński Naród
Który tylko 
Z klęczek wstał
I który wreszcie Zrozumiał
Że tak kornie i poddańczo

Klęczał przed tyranem Który był Go złamał
W trzydziestych Latach pamiętnego Głodu

Dziś jakże bardzo Liczy
Na głos swojego Biskupa
Biskupa Seniora
I Biskupa Jego Ucznia
Godnego Następcy

Pokolenie Janowo-Pawłowe
Błogosławione mocą Jego Następcy
Benedykta XVI
Przemierza Kresy
Przemierza Stepy 
Także te Akermańskie
Które przemierzał był 
W czasie zaborów
Adam Mickiewicz
I mówił ze smutkiem
Jedźmy. 
Nikt nie woła”.

Dziś Janowo-Pawłowe Pokolenie
W koszulkach z napisem JP II
Przemierza Ukrainę
I idzie dalej
Dalej przez Kazachstan
Gdzie miliony Rusinów
Polaków i Ukraińców
Doznawało Gehenny Wygnania i Głodu
Gehenny Zapomnienia
Gehenny Ślepych Praw
 
I ślepych wyroków

Biskupie Lwowa
Pastorałem 
O posadzkę
Powierzonej Tobie Świątyni uderz
Niech echo biegnie aż Po wszystkie krańce
Każdego ukraińskiego sioła
By tej Skarbnicy Dziejów Wolności
Skutecznie pomagał Tobie strzec

Cały ufający Tobie
Naród Ukraiński
I Rdzenni Rusini

Daleko za Donem
Czyha znowu 
Niebezpieczeństw tyle
Sprawca tylu nieszczęść
Do swoich win
Do tych swoich 
Grzechów Kainowych
Ani nie chce się przyznać

Ani nie chce o przebaczenie prosić
Ufając li tylko swej sile

Że bomby ma
Że jest nadal silny
I jeśli jakiekolwiek Mogą być z nim Relacje
To tylko te na kolanach
I przede wszystkim to
Że każdy tylko Poddanym ma być

Ale jakie jest 
Trzecie Wyjście
Gdy Go ani ominąć
Ani dalej iść


Nasz Ojcze Święty Janie Pawle II
Cały Lwów pamięta
A jeśli Lwów to pamięta
To pamięta je także
Cała Wolna Ukraina
Te Twoje słowa
Program
Zawezwanie
I Klucz
Niech zstąpi Duch Twój o Panie
I odnowi oblicze Ziemi
Tej Ziemi
Bo przecież i ta Ziemia 
Jak i cała Ukraina
I cała Rosja
Jakże pilnego 
Wymaga odnowienia
Odnowienia Ducha

Patrzysz na to wszystko
Nowicjuszu Biskupie Mieczysławie
Głód Twojego Słowa
Jest tu stokroć większy
I większy
I z każdym dniem 
Coraz większy
I wulkanem tu musisz być
By temu wszystkiemu
Tak od razu
Sprostać

Stanisław J. Zieliński

22 Listopada 2008 R
Na blogu w tej wersji
7.06.2018 r 

Od autora ...
W dniu 7 czerwca A.D.2018  do Lwowa udała się Pielgrzymka z Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie  oraz sąsiednich miejscowości. Przewidziana jest także audiencja u Jego Ekscelencji abp. Mieczysława Mokrzyckiego, 
w Katedrze Lwowskiej...Prawdopodobnie tekst ów dotrze tą drogą do Czcigodnego Jubilata, Jubilata, albowiem 22 listopada br. przypada X Rocznica Ingresu !!!  Szczęść Boże na tej drodze - Drodze Ewangelizacji i umacniania Wiary...
sobota, 2 czerwca 2018

A o Pszczółce Mai Na dobranockę To kto nam zaśpiewa dzisiaj

A o Pszczółce Mai 
Na dobranockę
To kto nam 
Zaśpiewa dzisiaj

Wpatrzony jestem
W cały widnokrąg
Na pola kędy
Chodziło słońce
Lecz nigdzie
Nigdzie
Ciebie nie było
Li tylko motyle
Na Twojej łące

I Maja była
Strasznie zapłakana
Na próżno pocieszał ją Gucio
Zbyszek Wodecki
Już tak nie zaśpiewa
A Gucio Mai
Tak nie zaśpiewa
Bo to dla Gucia
Za trudno

I jest dziś smutna

Smutna cała Łąka
I do ruczaju
Kładła się cieniem
Każdy pamięta
Że tylko Zbyszek
Zbyszek Wodecki
To śpiewał o Mai
I śpiewał o Guciu
Z ogromnym sercem
I tak wspaniale

Kto teraz wszystkie
Struny poruszy
I jakże inna już 
Dobranocka
Czy sny pozwolą
By jednak można
Choć we śnie Ciebie
Zbigniewie spotkać


Tak marzy Maja
I marzy Gucio
I o tym marzy dziś


Cała Łąka
Zanim świat zaśnie
Świat szuka Ciebie
Bo tylko z Twoją
Piosenką 
O Pszczółce  Mai
Dla wszystkich Dzieci

Na całym świecie
Najlepsza jest
Dobranocka
Zbigniew Wodecki Odszedł od nas 22 maja 2017 roku. Minęła więc Pierwsza Rocznica...Jakże Obecny w każdym Polskim Domu podczas ...Dobranocki. Opowieść o Pszczółce Mai i o Guciu ...zyskała  status  Dobranocki
Narodowej. Wprawdzie był to utwór jeden z  wielu tego Artysty, to jednak szczególny dla Dzieci.  Godzi się jednak przypomnieć, że Zbigniew Wodecki, przez tak wielu nazywany po prostu Zbyszkiem , a więc bardziej po domowemu i koleżeńsku niż oficjalnie estradowo - grał na fortepianie, trąbce,
skrzypcach...a także - kompozytor, aranżer, prezenter telewizyjny. Od ludu uhonorowany został tytułem Honorowego Obywatela Gminy Godów. 

Ilustracje
Archiwum  Internetowe
Irena Zdrojewska
Tekst
Stanisław J. Zieliński
4.07.2017 r.

Na blogu:
02.06.2018