sobota, 23 stycznia 2016

Jest taki Tydzień jedyny w roku

Jest taki Tydzień
Jedyny w roku
I tak jest co roku..
...

Gdy ze wszystkich stron
W serdecznej zgodzie jak nigdy
Idą ku Bogu wprost
Ze wszystkich świątyń
I od Wyznawców
Jakże różnych Wiar
Serdeczne wspólne modlitwy

I obok Księdza Pop
I obok Pastor
I Imam
I Rabin
Że jeden wspólny dom
Jak na początku
Przed tylu laty

Jakby tu żaden spór
Że tylko razem iść
Tak jednomyślni są
Że aż wrażenie masz
Że ich n ie dzieli nic
I nie dzieliło
Nigdy
Przenigdy

Że jedna Wiara jest
I jeden Boży Dom

Że wszystkie wojny
Spory i waśnie
Tylko zdrożony pył
I znowu Zgoda

Jedna Modlitwa
Od Wszystkich
Razem

Diabeł zmartwiony jest
Cichutko w kącie siadł
Bowiem ma smutny dzień
Tak przecież mieszał
Mącił i kusił
I nie przez chwilę
I nie przez dzień tydzień miesiąc
Lecz przez dziesiątki i setki lat
Wszystkie wysiłki na marne
Chociaż niewielki zbór
W dzielnicy Gdańsku Wrzeszczu
Gdzie jest niewiele głów
Płyną kolędy i pastorałki
Obok Pastora Ksiądz
A jest i Biskup
Wiesław Szlachetka
Młoda prawa dłoń
Włodarza Gdańskiej Archidiecezji

I biskup Marcin Hintz
A z nim cały Kościół
Ewangelicko-Augsburski
I ks. Rafał Michalak
A więc Polskokatolicy 

Aż zaniemówił Pan
Dyskretnie w Hostii
Ukryty
Że taki piękny czas
Że jedność Słowa
Jedność Pragnienia
Jedność Modlitwy
By Boży Pokój trwał

Na całym świecie
Tak mocno
Jak nigdy

Jest taki Tydzień
Jedyny w roku
I tak jest co Roku

Gdy ze wszystkich Stron
W Serdecznej Zgodzie

Jak nigdy
Idą do Boga wprost
Ze wszystkich Świątyń
I od Wyznawców
Jakże różnych Wiar
Serdeczne
Wspólne
Modlitwy

By nas nie dzielił nikt
Podziały jeden wstyd
Bowiem i od nas Pan
Pragnie Jedności
Pragnie Harmonii

Stanisław J. Zieliński
23.01.2016


Od Autora:
Tak już jest co roku, że w styczniu  przez cały tydzień  we wszystkich świątyniach Miasta Gdańska trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan i o Pokój na całym świecie.Zważywszy na fakt, że od lat w modlitwach uczestniczy także Wspólnota Muzułmańska oraz Judaistyczna
a także Wyznawcy Prawosławia, Polskokatolicy, Metodyści i Luteranie- jedność Kościołów w Mieście Gdańsku staje  się - z roku na rok - coraz bardziej uniwersalna ...Oczywiście ...najbardziej liczni są katolicy, a Siostry Brygidki w Gdańskim Zborze  kierowanym od 2001 roku przez pastora Wawrzyńca Markowskiego czują się jak w  swoim  Centrum Brygidek, wspaniale zawsze   wypełniając tę skromną i zarazem jakże bardzo przytulną kaplicę śpiewaniem pastorałek...Było to jednocześnie drugie ekumeniczne spotkanie bez Aurelii, żony Pastora - odeszła do Pana w marcu 2014 roku.Ale zostało i Puste Miejsce i serdeczne wspomnienie w sercu  tych, którzy przybyli...Jej serdeczna przyjaciółka - Urszula Orlikowska -  Pawlęga  starała się sprostać obowiązkom ...Włodarza - od strony kuchni.
Było to też pierwsze spotkanie ekumeniczne bez Nestora Zboru - Stanisława Kaczmarka...
Obecna była także Redakcja "Gościa Niedzielnego"- ks. red. Rafał Starkowicz.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz