czwartek, 26 lutego 2015

By już nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie...

By już Nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie i Swiatu...

 Rozmowa  z Volkerem Luxem
 Prezesem Zarządu Fundacji Via Aditus Solidarieta , 
z siedzibą w Łęgowie, k. Pruszcza Gdańskiego.
Barka Swiata 
- Pokój i Pojednanie:
- Wkroczyliśmy w rok 2015 jako rok. w którym przypada 70
rocznica zakończenia II Wojny Swiatowej. Krwawy niszczycielski bilans ludzkość, 
a zwłaszcza kraje Europy odczuwają do dziś... Dziesiątki niemieckich obozów koncentracyjnych  i sowieckich łagrów, masowe deportacje i egzekucje. Ogrom zniszczeń dorobku całych pokoleń tylu państw...
Volker Lux: 
-Ile razy jestem na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthoff i gdy słyszę o  takiej ogromnej machinie śmierci, pospołu ze Stalinem uruchomionym w Europie, a przede wszystkim - w Polsce - mam ogromny wstyd za Naród Niemiecki, że tak  nisko upadł... Tego nie można zadośćuczynić, naprawić, wyrównać. Można tylko dziękować Biskupom Polskim, że w 1966 roku, w roku Millenijnym  1000 -Lecia Chrztu Polski,  zwrócili się do Biskupów Niemieckich ze słynnym Listem  - Apelem - Orędziem, w którym zawarte były te piękne katolickie słowa w Duchu Pojednania: "Przebaczamy i Prosimy o Przebaczenie"... Wprawdzie smutny jest to fakt, że to Naród  napadnięty, zdziesiątkowany
przez niemieckie plutony egzekucyjne - wystąpił z ideą pojednania, a nie uczynili tego Niemcy wobec tego Narodu... Ale zapytajmy: czy wobec takich ogromnych krzywd Naród Niemiecki miał moralne prawo to uczynić, gdy wiadomo, że tego nie da się naprawić... Idea przebaczenia win podjęta przez Biskupów Polskich - to kamień Węgielny pod budowę nowej pokojowej Europy - bez uprzedzeń, z tą ogromną wspólną troską i wzajemną pomocą ku sobie w przestrzeganiu prawa, norm i ratowania pokoju, by już nigdy Wojna nie zajrzała w oczy Europie.  


 Niech  To Życie - Taniec Losu - po wiek wieków bezpiecznie Trwa...

Barka Swiata - Pokój i Pojednanie: 
- Fundacja Via Aditus Solidarieta od pierwszych dni powołania ma szczególną misję uczynić dokumenty o pojednaniu Polsko-Niemieckim żywym procesem ku pokojowemu współistnieniu obu wielkich europejskich narodów, ku pełnemu wybaczeniu i pojednaniu, ku obopólnie korzystnej partnerskiej współpracy. Jakie są główne motywy tej misji... 

Volker Lux: 
- Jestem tym Niemcem, który jednak uważa, że My Naród Niemiecki winniśmy nieść Pokój i Pojednanie przede wszystkim wobec Polski, ale także wobec Wszystkich Narodów w Europie
i na świecie, które doznały od nas okropności wojny... Ta motywacja jest też bardzo głęboko osobista.


 Gdy kończyła się już wojna, w lutym 1945 roku, Moja Mama wraz ze mną oraz jeszcze dwóch młodych żołnierzy niemieckich  została ocalona dzięki wstawiennictwu przez Polską Rodzinę. Gdyby nie było tego wstawiennictwa ze strony Heinzów z Osiecznej koło Leszna - prawdopodobnie bylibyśmy wywiezieni na Sybir jak tysiące innych Niemców, po  których  w większości ślad zaginął raz na zawsze. Co roku, w Rocznicę, i tak przez 70 lat - stawię się wraz z Dziećmi - jak do Apelu - na Mszę Sw. w Kościele w Osiecznej, a potem idę na Cmentarz - na Grób Wybawców- Moich i Mojej Mamy...
 Ta ogromna pomoc ze strony Polskiej Rodziny ma wymiar tym większy, tym bardziej bezwzględny, gdy uświadamiam sobie fakt, co Wermacht, Gestapo - wyprawiał z Narodem Polskim, włącznie 
z nazywaniem, że Polacy to  podludzie, a więc upokarzanie poczynając  od odebrania godności. Niemcy nieśli w Polsce i w innych krajach okupowanych epokę niewolnictwa i ludobójstwa...

Odwiedziny Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskiej, autorki  m. in. książki: "Lwy Westerplatte"...

Obecnie Autorka, która całe lata poświęciła odszukaniu żyjących Żołnierzy z Westarplatte - sama obecnie przebywa w Domu Seniora w Pruszczu Rotmance - zapomniana przez władze, wojskowych, wielu, wielu przyjaciół, a i rodzina zagląda raczej od czasu do czasu tłumacząc się nadmiarem obowiązków...A Stanisława Górnikiewicz tak bardzo sobie ceni każde odwiedziny...Ma tyle do przekazania...


Volker Lux często odwiedza miejsca martyrologii Narodu Polskiego, a także miejsca Chwały Oręża Polskiego.Na miejscu kaźni składa kwiaty. Na Westerplatte podziwia bohaterstwo tych, którzy bronili Wolności, Niepodległości mimo iż przeciwnik był uzbrojony po zęby... Podziwia i dziwi się Narodowi Niemieckiemu, że tak wtedy poparł podboje świata rozpoczęte przez Adolfa Hitlera. Jest przekonany,
że wojna wiedzie donikąd -  jest bardzo przeciwko Wojnie i teraz, bo teraz zniszczenia będą  bez porównania większe, powodujące całkowite załamanie naszej cywilizacji. I w głoszeniu tych poglądów
 ma niewątpliwie  bezwzględną rację...

Barka Swiata - Pokój i Pojednanie:
- Fundacja Via Aditus Solidarieta do ogólnoświatowego programu obchodów 70-lecia zakończenia II Wojny Swiatowej wnosi własne punkty... 

Volker Lux: 

- Do Swiadków Historii -II Wojny Swiatowej, którym dane było przeżyć te ciężkie czasie adresuję Wielki Swiatowy Konkurs Historyczny p.n. Ostatni Swiadkowie Historii - II Wojny Swiatowej. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2016 roku., a patronatu honorowego udzielili m. in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Magdalena Kołodzieczyk, Wójt Gminy Pruszcz Gdański, a także Hierarchowie Wszystkich Kościołów oraz Gminy Żydowskiej i Wspólnoty Wyznaniowej Islamskiej w Mieście Gdańsku.
 
 Duże wsparcie mojej działalności, przede wszystkim  inspirujące, mam też ze strony Konsulatu  w Gdańsku , a także - ze strony Ambasady Republiki Federalnej Niemiec -  w Warszawie. Naród Niemiecki wiele zawdzięcza Narodowi Polskiemu - pamiętamy, że zburzenie Muru Berlińskiego, dzielącego Niemcy - mogło dokonać się dzięki Solidarności...


Spodziewam się napływu prac ze wszystkich kontynentów... Grupa Dzieci Polskich i z Ukrainy, gdzie obecnie toczy się wojna, odwiedzi Bundestag, by z tego miejsca, gdzie zapadła decyzja o podboju Polski i potraktowaniu Narodu Polskiego jako podludzi - odezwał się głos najmłodszych mieszkańców naszej planety - w obronie Pokoju.


Dzieci z łęgowskich szkół, gdzie także trwa konkurs plastyczny p.n.: Pokój i Pojednanie, udają się do swoich miejscowości, by zbieranymi podpisami do petycji o ustanowieniu 8 Maja Swiatowym Dniem Pokoju,  zamanifestować swoją ogromną wolę życia w świecie bezpiecznym, wolnym od wszelkiej przemocy.  -Łęgowo - to miejscowość szczególna z ogromnymi zasługami dla idea Pokoju i Pojednaniu za sprawą Ludzi -Aniołów - Tu też jest Sanktuarium Matki Bożej Pokoju i Pojednania Mędzy Narodami... 
Łęgowo, to miejscowość rozmów, konsultacji, przymiarek do nowych wyzwań...
Volker Lux i ks Prałat Grzegorz Rafiński, Proboszcz Parafii p.w. - Sanktuarium Matki Bożej Pojednania-
w Łęgowie.
... ale także ... styl i elegancja  i dokładność w działaniu... Sławetne Ordnung muss sein...

U Pani  Magdaleny Kołodziejczyk -  Wójt Gminy Pruszcz Gdański, gdzie zawsze znajduje wsparcie, życzliwość i zrozumienie...Podczas jednego z roboczych spotkań Volkera Luxa , Prezesa Zarządu Fundacji Via Aditus Solidarieta
z Elżbietą Działoszewską,
Dyrektor Zespołu Szkół
w Łęgowie...
Uczniowie tej Szkoły przystąpili do konkursu plastycznego: Pokój i Pojednanie...Volker Lux:
- Tą szczególną osobą w Łęgowie jest niewątpliwie ks. Prałat Grzegorz Rafiński, proboszcz parafii p.w. Sw. Mikołaja. Jego działalność zawsze zdumiewa... Powrócił na swoje miejsce zabytkowy Dom Prafialny  - Plebania Iwo Rowedera, budowniczego dwóch kościołów - w Łęgowie i Rydzynach, a to działo się w wieku XVIII. Do Łęgowa wróciły Sw. Relikwie Sw. Oliwii, Patronki Jedności Europy... Do Łęgowa. a to już przy wydatnej i mojej pomocy - powrócił Dzwon, który ma w tej chwili swoją nazwę  - Dzwon Pokoju i Pojednania -  i wreszcie od kilku już lat ponownie bije w swoim macierzystym Kościele...A powrócił aż z Niemiec zagrabiony w czasie wojny.

   Do idei przenoszenia Pokoju i Pojednania z wysokich pięter gmachów urzędów państwowych - do ludzi, w teren, do wszystkich domów w Polsce i w Republice Federalnej Niemiec -  włączają się Dzieci z Łęgowa, Uczniowie tutejszych szkół, ale i  Dyrekcja Szkoły, ale i Straż Pożarna... Jestem ogromnie rad, że właśnie z Łęgowa, gdzie jest Sanktuarium Matki Bożej Pojednania - płynie coraz szerszym, strumieniem, także  w postaci gorliwych modlitw - to jedno wielkie Wołanie o Pokój i Pojednanie. A płynie do Warszawy. Do Berlina. Płynie na cały świat - płynie przestrzennie, bo jednocześnie - we wszystkich, we wszystkich kierunkach.


 Patronatu Wielkiemu Konkursowi Historycznemu - Swiadkowie Historii - II Wojny Swiatowej udzielili wszyscy Hierarchowie Wszystkich Wspólnot Wyznaniowych  w Gdańsku... 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz