czwartek, 26 lutego 2015

I jak tu teraz powrócić do Ojczyzny

I jak tu teraz powrócić
Do Ojczyzny

Gdy i w Stanach
Ojczyzna także jest
Ale szczęście
Że idziemy
Jedną drogą
To tak jakby
Jeden kraj był
Jeden dom
Jeden dzień

Stany zawsze
Zawsze były
Na tej drodze
Stąd ich siła
Ich potęga
Stąd ich moc
Dobrze Polsko
Ojczyzno Przodków
Że Ty także
Dzisiaj możesz
Czynić Wolnym
I Szczęśliwym
Naród swój

Zadziwiałaś tyle razy
Amerykę
Tak jak zresztą
Zadziwiałaś cały świat

Dziś masz Polsko
Swoją Chrystusową
Świątynię w Łagiewnikach
Cały Naród Polski

Na świat cały
Był poprosił
I przez wieki
Był wymodlił
By tron w Polsce

Objął sam
Jezus Chrystus
Niezawodny
Nasz Zbawiciel
Król i Pan

Choć prześmiewcy
I szydercy nie próżnują
Lecz z dniem każdym
Coraz słabsza
Jest ich moc

Siła głosu
I perswazji
Niknie w oczach

Widzi to dziś
Także cała Europa
Że jak nigdy
Za przykładem Polski
Jezusowi Chrystusowi

Musi swój powierzyć tron
Musi swój powierzyć los
By wyplenić patologie
By wyplenić
Fanaberie i dewiacje
I w świątyniach swych
Przywrócić
Boży Ołtarz
A w swoim życiu

Codziennym życiu
Przywrócić
Dekalog i Ewangelię
Wtedy także
Wtedy także
W całej Europie
Wróci Bóg
Wróci Godność
Wróci Człowiek
I na zawsze
Pożegnamy

Wszelkie Zło

Bo w Sumieniu
Nie ma furtek
I nie było
Gdy ktoś myśli
Że w Sumieniu

Furtki są
Już z tą myślą
Wszystko w myślach
Koroduje
Nawet państwo
Nawet kraj
Koroduje dom rodzina

Cały los
Europo dziś odczuwasz
Na swej skórze
Patologie i dewiacje

Przecież widać
Jak na dłoni
Dokąd zmierzasz
Gdy się wstydzisz
Swojej Wiary
Dokąd zmierzasz
Gdy się wstydzisz
Swoich świątyń

Jezus Chrystus
Okazuje Miłosierdzie

W swej Miłości
Ten szczególny
Ogromny skarb
I w codziennej
Swej pielgrzymce
Po demonicznie
Skażonej Ziemi
Daje ratunek
I drogę

I kotwicę
By swoją Różnorodnością
W Jedności
W silnej Wierze
Wobec Boga Ojca
Zechciał wytrwać
Cały Świat

Bo w Sumieniu
Nie ma furtek
I nigdy nie było
Gdy ktoś myśli
Że w Sumieniu

Furtki są
Już z tą myślą
Wszystko w myślach
Koroduje
Nawet państwo
Nawet kraj
Koroduje

Dom
Rodzina
Korodują
Pokolenia
Koroduje
Cały Los


Foto
Archiwum Internetowe
Tekst
Stanisław  J. Zieliński
23.11.2016 RBrak komentarzy:

Prześlij komentarz