niedziela, 4 września 2016

Do Świętej Matki Teresy z Kalkuty...

Do Świętej Matki Teresy z Kalkuty
Z Serdecznymi Gratulacjami
W Dniu Kanonizacji
4 Września A. D. 2016

Matko Tereso
Jakże nam Jesteś
I Drogą i Bliską
Cały Świat dla Ciebie
Jest jedną Ojczyzną

Chory Trędowaty
Bezdomny
Wyklęty
Jakże Tobie Bliski
Drogi i Serdeczny

Wszystkich zdumiewała
Ta Serdeczna Droga
Twoja krucha Postać
A tak wiele mogła
Zatrzymałaś wojsko
Jakieś rebelianckie
By ubodzy z życiem
Przetrwać mieli szansę


I Opiekę niosłaś
Tam gdzie front i kule
W obronie Człowieka
Nic nie było trudne

Zawsze zero strachu
Czyniąc oręż z serca
Nigdy nie poskąpił
Tobie Bóg zwycięstwa

Bo niespotykane przecież
Miałaś serce
W lustrzanym odbiciu
Boże Miłosierdzie

Przeto nie przypadek
W Święty Czas Dożynek
Jesteś pośród Świętych
Dożynkowy Wieniec

Bo wszystkie uczynki
Złoty Czas Żywota
Pełna Miłosierdzia
Twoja Cała Droga

Ale mają kłopot
Z Tobą wszyscy Święci
I dla nich wzór jesteś
Na Czas Miłosierny

Chory Trędowaty
Bezdomny Wyklęty
Jakże Tobie Drogi
Bliski
I Serdeczny

Biegną do Łagiewnik
Zewsząd wszystkie drogi
Tu w swym Nowym
Domu Nowoczesnym
Biciem dzwonów
Biciem dzwonów
Ogłasza na świat cały
W Czas Twojej Kanonizacji
W Roku Miłosierdzia
Ogłasza sam Jezus Chrystus

Czas Bożej Miłości


Chory Trędowaty
Bezdomny Wyklęty
Jakże Tobie Drogi
Bliski i Serdeczny

 
Ilustracje:
Alicja Kondraciuk
Archiwum Internetowe
Tekst:
Stanisław J. Zieliński
4.09.2016 RBrak komentarzy:

Prześlij komentarz