niedziela, 23 października 2016

Niech trwa ten Tydzień nawet i wieki

Niech trwa ten Tydzień
Nawet i wieki...
                     Pani Kornelii Piper
                     Konsul 
                      Republiki Federalnej  Niemiec                                w Gdańsku
...
Głoszący tę piękną
Sąsiedzką zasadę
Że już nigdy
Nigdy już nie staną
Przeciwko sobie
I Polska
I Niemcy

Niech ten Mur Berliński
Ten Mur Milczenia
Ów symbol Wojny
Pogardy i Zamętu
Niech nigdy już
Nie wiedzie 
Ku sowieckiemu
Szczęściu
I Polski
I Niemiec
I Europy

I jeśli Przyjaźń
Z Prawdziwego Serca
Niech dziś

I Nord Stream
Nas też nie rozdziela

Niech prawo będzie

Uczciwe i mądre
I niech
W Niemczech Także
Zawsze
Ale to zawsze
Szanuje Polaków
I szanuje PolskęCzas więc Nie rozmieniać
Na drobne 
I inne
Stare fenigi


Lecz uczciwie zwrócić
Zwrócić w Niemczech
Przez obecne Niemcy
Odebrane jeszcze
Przez Heinricha Himmlera
Polskiej Polonii 
W Niemczech
Polskie dobra polonijne

I niech w Niemczech także
I Dzieci Polskie
Niechaj swobodnie
Wyznają swoją Wiarę
Niechaj swobodnie
Kultywują
Polską Mowę
Bo czas powiedzieć to
Wam Sąsiedzi jasno
Takie jest sprawiedliwe
Więc i takie być Powinno
I niemieckie
A nie tylko
Unijne Prawo
I Polskie Prawo

I Czas najwyższy
Pomyśleć uczciwie
Jak wreszcie
Wobec Polski
I wobec

Całego Narodu Polskiego
Jak wreszcie naprawić
Jak wyrównać straty
I jak zadośćuczynić
Za tę potworną
Noc nazistowską
Za którą przecież
Stoi Państwo Niemcy
I przecież Niemcy

Tych potwornych
Złych czynów
Samo  li tylko potępienie
To stanowczo za mało
Choć i to już należy
Pisać Wielką Literą
Bo to z Tamtej Strony Zła
Ku Pokojowi
Jest to jednakże
Udane Przejście

Życzę więc Pani Konsul
Kornelio Piper
Życzę najgoręcej
By tak serdecznie o Polsce
Jak to zawsze

Czyni Pani Konsul
By tak serdecznie
O Polakach i Polsce
Zawsze i wszędzie
Myślały całe Niemcy
Zawsze i wszędzie
Myśleli
Wszyscy NiemcyNiech Gdańsk i Bremen
Te dwa bliźniacze
I ku sobie
Jakże Solidarne Miasta
Niechajże będą
Tą Latarnią Morską
Zawsze udanie Jednoczącą
Wszystkie blaski
 I cienie
W ten jeden jakże
Piękny
W ten historyczny
Solidarny Strumień Światła
Obejmujący
I całą Polskę
I całe Niemcy
I niechaj tak będzie
Na swoich wszystkich drogach
Tak pięknie
I naprawdę
Uczciwie Solidarna
I cała Unia
I cała Europa

Stanisław J. Zieliński
22.10.2016 R

Od autora:
Niezwykłego rozmachu i dynamiki nabrał obchodzony w tym roku  w Gdańsku, a zainaugurowany przez Panią Kornelię Piper oraz władze samorządowe Pallatynatu Nadrenii i Witembergii oraz Województwa Pomorskiego, a także obu bliźniaczych Miast : Bremen i Gdańsk - od czterdziestu lat rozwijających ze sobą coraz bardziej obopólnie korzystną partnerską współpracę - Tydzień Niemiecki.

   Dorobek kontaktów obu Miast, obu Regionów jest bardzo bogaty, widocznie wpisujący się 
w relacje obu Państw - Polski i Repubiki Federalnej Niemiec. Współpraca rozwija się 
we wszystkich dziedzinach - gospodarki, nauki, kultury, turystyki - sięgając w skali roku kwoty 100 mld euro ...

   Godzi się nadmienić, że  gorącym rzecznikiem tej jak najszerszej współpracy jest także  
Pani Konsul Republiki Federalnej Niemiec 
w Gdańsku - Pani Kornelia Piper... 

    Problem dziedzictwa historycznego w swojej codziennej działaności krzewi wiele organizacji, a wśród nich - obecny na inauguracji Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku - Volker Lux, Założyciel i Prezes Fundacji Via Aditus Solidarieta, dzięki któremu powrócił do Kościoła w Łęgowie długo poszukiwany dzwon, wywieziony do Niemiec w czasie wojny...

   Uroczyste obchody Tygodnia Niemieckiego w Gdańsku zostały zainaugurowane 19 października 2016 roku w nowym budynku Teatru Szekspirowskiego...

   W pierwszej oficjalnej części była - oczywiście -  prezentacja i zarazem przegląd dobrych relacji obustronnych, a w drugiej  gromkimi brawami oklaskiwany koncert Orkiestry z Bremen , a w trzeciej części - biesiadnej, także degustacja znakomitości kulinarnych obu państw i...trunków, którymi wznoszono toasty za tych wszystkich, którzy w swojej codziennej pracy i działaności po obu stronach Odry czynią sobie i Polskę i Niemcy -  dobrymi partnerami i dobrymi sąsiadami...  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz